< Back

Spoonful Zakka Cafe

Spoonful Pop-up Cafe

ความหอมฟุ้งของกลิ่นสโคนและมัฟฟิน ทำให้เรียกเสียงท้องร้องของคนในร้านได้เกือบตลอดเวลาบรรยากาศร้านที่ชั้นหนึ่งเป็นส่วนของการทำผม ชั้นสองเป็นร้านขนมไว้พักทานรองท้อง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือน เป็นความลงตัวที่อบอวลเข้ากันได้ดี

 

 

 

Rikyu รู้สึกขอบคุณ Spoonful zaka cafe ที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในร้าน ต่างมีความสุขกับรสชาติและความหอมอร่อย.

🙂